Podwieź sąsiada

przez Editor

Na topie jest ekonomia dzielenia się (sharing economy). Chętnie wypożyczamy, korzystamy z cudzego, dzielimy się. I coraz chętniej zaczynamy dzielić dojazdy – do pracy czy za miasto.


Co to jest carpooling?

Carpooling – z angielskiego: wypełnianie sam

ochodu – to trend dzielenia przejazdów z innymi, nieznanymi nam pasażerami. Powstaje coraz więcej platform i serwisów umożliwiających skontaktowanie się osób, które jadą z tego samego miejsca, w tym samym kierunku. Samochód osobowy staje się w ten sposób środkiem transportu zbiorowego. Badania platformy InOneCar z 2015 roku, pokazują, że wśród jej użytkowników dominują Ci, którzy wybierają carpooling codzienny, dojazdy do i z pracy (85 proc.), zaś pozostałe 15 proc. stanowią Ci, którzy z usługi współdzielenia dojazdu korzystają sporadycznie, w przypadku delegacji, eventów. Statystyczny przejazd to dystans 20 km z dwoma osobami w pojeździe. Większość użytkowników portalu skupia się na chwilę obecną w największych aglomeracjach miejskich – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Jakie są korzyści?

Zalety carpoolingu zależą od punktu widzenia. Jak najbardziej w interesie miast jest promowanie tego typu rozwiązań – zmniejszają one ruch samochodowy w godzinach szczytu (mniej samochodów = mniej korków), a co za tym idzie ogranicza to emisję szkodliwych spalin i hałasu oraz pozytywnie wpływa na dostępność miejsc parkingowych. Ta alternatywna metoda komunikacji stanowi uzupełnienie komunikacji zbiorowej.

Źródło: Ray Bay / unsplash

Dla kierowców, korzyść wynika z obniżenia kosztów przejazdu, do którego dokładają się pasażerowie.

Ci ostatni zaś cieszą się z elastyczności tej formy transportu – dojeżdżają z ustalonego z kierowcą, dogodnego miejsca, do ustalonej destynacji, w komfortowych warunkach. Dla nich również jest to ekonomicznie korzystny środek komunikacji – i finansowo, i pod względem czasu, który wielokrotnie jest krótszy niż w przypadku korzystania z pociągów czy autobusów. Jest to szansa na podróżowanie do miejsc trudniej dostępnych powszechnymi środkami transportu nawet dla tych, którzy nie mają samochodu, a jednocześnie okazja do nawiązania nowych znajomości.

Carpooling może być również elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wpływającym nie tylko na jego pozytywny wizerunek, ale również na integrację pracowników.

Wśród ogólnych korzyści korzystania z usługi carpooling ankietowani w badaniu InOneCar podawali: aspekty finansowe (94 proc.), zadowolenie z jakości wcześniejszych usług (97 proc.), zamieszkanie w terenach miejskich i aglomeracyjnych (86 proc.).

Coś za coś

Za granicą carpooling jest promowanym środkiem transportu. W Stanach Zjednoczonych dla aut wiozących więcej niż jedną osobę wydzielono pasy HOV (High Occupancy Vehicle), a w krajach europejskich dedykuje się im specjalne miejsca parkingowe. W Polsce na chwilę obecną nie ma uregulowań prawnych dotyczących carpoolingu, jednak można zaobserwować, iż ze strefy czysto prywatnej (podróże turystyczne, poza miasto), przenosi się on na kontekst zawodowy, obejmując dojazdy do pracy. Coraz więcej pracodawców wdraża platformy umożliwiające współdzielenie dojazdów pracowników do miejsca pracy. W Warszawie Grupa Capital Park, właściciel i zarządca budynków Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów wdrożył platformę dedykowaną pracownikom wszystkich firm, będących najemcami ich obiektów.

Jak się dogadać?

Jeśli jednak Twój szef nie oferuje narzędzia, aby dogadać się z innymi co do dojazdu, możesz skorzystać z powszechnie dostępnych platform. Carpooling z zasady ma być ideą integrującą ludzi i minimalizującą szkodliwy wpływ ruchu samochodowego na środowisko. Co za tym idzie – nie powinien mieć formy zarobkowej, a co najwyżej zwrotu części kosztów podróży. Stąd nie myślimy o taksówkach czy kierowcach Uber jako o środkach transportu tego typu.

Do najpopularniejszych platform umawiania współdzielenia przejazdu nalezą:


 

Artykuły powiązane