Inteligentne miasto

przez Editor

Inteligentne miasto, czyli jakie? Myślące? Zmieniające się? Technologicznie rozwinięte? Dziś podnosząc temat smart city myślimy o tych aglomeracjach, które wykorzystują nowoczesne technologie dla doskonalenia infrastruktury miejskiej i polepszenia komunikacji z mieszkańcami. Ale ten kierunek to również inwestycje w kapitał ludzki, promowanie zrównoważonego rozwoju, partycypacji obywatelskiej i podnoszenie jakości życia.


Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że w najbliższych latach, w skutek procesu urbanizacji i wzrostu liczby ludności, blisko 70 proc. mieszkańców Ziemi będzie żyć w miastach. Dlaczego ludzie tak gromadnie przemieszczają się w kierunku miast? Przede wszystkim oczekujemy dostępu – do atrakcyjnych miejsc pracy, lepszych usług publicznych, warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, edukacji, mediów takich jak woda, prąd czy gaz. To rodzi wyzwanie – jak zapewnić tak wielu mieszkańcom bezpieczeństwo, sprawną komunikację i jakość życia w mieście?

Inteligentne miasto to…

Bazując na definicji, że inteligentne miasto to takie, które rozwiązuje problemy publiczne poprzez zastosowanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wyodrębnia się 6 podstawowych komponentów smart city, co pokazuje poniższa ilustracja:

infographicsOd czego zacząć?

Raport ośrodka analitycznego Think Thank i RWE pokazuje, że 41 proc. polskich miast wdrożyło rozwiązania z zakresu smart city. W większości przypadków (60 proc.) chodzi tu o miejski monitoring wizyjny. Pytanie jednak, czy gromadzone w ten sposób nagrania są w jakikolwiek sposób analizowane?

Nie ukrywajmy, większość działań samorządów skupia się na najpilniejszych potrzebach, a co za tym idzie, inwestuje się głównie w infrastrukturę. To przekłada się na naszą pozycję w europejskim rankingu smat cities  – w 2014 roku, na 77 ośrodków miejskich, znalazło się w nim sześć polskich miast: Rzeszów (na 55 pozycji), Szczecin (na 56 pozycji), Bydgoszcz (na 62 pozycji), Białystok (na 66 pozycji), Kielce (na 68 pozycji) i Suwałki (na 70 pozycji).

Sieć powiązań

Inteligentne miasto to ewoluująca sieć powiązań. Tak naprawdę, każde nowe rozwiązanie wdrażane w tkankę miejską powinno mieć charakter otwarty – umożliwiać „wpięcia” go w funkcjonujące już w mieście systemy, chociażby w takie jak wspomniany wcześniej monitoring, czy w mechanizmy związane z nadzorem ruchu drogowego. Każda wdrażana technologia powinna mieć wpisane w swoje DNA współdziałanie z innymi systemami miasta. To przekłada się nie tylko na sprawność i płynność obsługi, ale również na koszty utrzymania i konserwacji.

Więcej o inteligentnych miastach można przeczytać również na stronach:

Artykuły powiązane